top of page

Herdenken in 2022

Na twee coronajaren vindt er op 4 mei bij het monument in park Goudestein alsook bij molen “De Trouwe Wachter” in Tienhoven weer om 20.00 uur de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. In Tienhoven vindt voorafgaand een stille tocht plaats naar de plek van de herdenking molen “De Trouwe Wachter”. 

Na het spelen van de Last Post wordt tijdens de 2 minuten stilte aan diegenen gedacht die zich hebben ingezet voor ons vaderland en diegenen die de oorlog niet hebben overleefd.

 

Deze bijeenkomsten zijn indrukwekkend, elk op zich een samenzijn van inwoners van Maarssen of Tienhoven met woorden door de Burgemeester of Wethouder, het voorlezen van gedichten, kransleggingen en muziek door De Bazuin en in Tienhoven door orkest SDG. Ook de belangstelling van jongeren voor de plechtigheid neemt elk jaar weer toe.

 

In Maarssen krijgt iedere aanwezige bij binnenkomst in het park Goudestein een witte roos aangereikt zodat men aan het einde van de herdenkingsplechtigheid zelf zijn of haar bloem bij het monument kan leggen.

Dhr. Bouman hebben we dit jaar weer bereid gevonden als gastspreker tijden de herdenking op 4 mei.

Dhr. Bouman zat vanwege zijn Joodse afkomst tijdens de Tweede Wereldoorlog in 't Zand, op de boerderij van de rooms katholieke familie Portegijs in Noord-Holland ondergedoken. Hij overleefde de oorlog, net zoals zijn ouders (ondergedoken in de Anna Paulownapolder), maar de meeste van zijn familieleden niet. Het gebeuren van de Holocaust  riep bij hem allerlei vragen op. De oprichting in 1948 van de Israëlische staat ervoer hij als het verkrijgen van de vrijheid voor het Joodse volk en als een waarborg dat het nooit meer zoiets zou hoeven meemaken als de Holocaust. Beide gebeurtenissen waren voor hem redenen om zich te oriënteren op Israël en te opteren voor een studie in de internationale journalistiek.

Bron: Wikipedia

4 mei Maarssen 2019 (7).jpg
4 mei Maarssen 2019 (9).jpg

Dhr. Bouman tijdens de herdenking 2019

bottom of page